Aktuality – Homepage

25 / 01 / 2018

Termokamera v nevedlejší roli divadelní hry

Možnosti propojování jednotlivých fakult ústecké univerzity jsou takřka bez hranice. Jedinečná spolupráce v nedávné době vznikla mezi fakultou strojního inženýrství (FSI) a pedagogickou fakultou (PF). Termokamera z FSI napomáhá k realizaci umělecké per...

23 / 01 / 2018

Již 10 klinik má univerzita v Masarykově nemocnici

Dne 22. 1. 2018 byla oficiálně ustanovena již desátá klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Byla to klinika radiologická. Vynikající spolupráce fakulty zdravotnických stud...

23 / 01 / 2018

Den otevřených dveří v novém kabátě

Dne 25. 1. 2018 pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Den otevřených dveří. Uchazečům o studium budou na fakultách poskytnuty veškeré informace týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019. Každá fakulta UJEP organizuje Den...

17 / 01 / 2018

Zpíváme pro Tebe – 6. benefiční koncert

V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se dne 1. března 2018 od 18:00 h uskuteční 6. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“.  Pořadatelem koncertu je již tradičně Ústecký dětský sbor UJEP z. s. Hlavními partnery pak jsou Univerzita J. E. Pur...

16 / 01 / 2018

Poděkování za pomoc při výzkumu partnerských vztahů

V roce 2017 proběhla velká dotazníková šetření týkající se vztahů mezi partnery. Těch dobrých i těch špatných, toho, jak si představujeme ideální vztahy, i toho, co ve skutečnosti je nebo bylo. Děkuji všem, kteří nám pomohli při výzkumu vyplněním do...

16 / 01 / 2018

Café Nobel: Je všechno jinak, než si myslíme?

Žijeme ve zlaté éře konspiračních teorií, které díky médiím a internetu doslova prodchly celou společností. Čemu máme věřit a čemu už ne? Novinář a předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos Leoš Kyša vám ve čtvrtek 18. ledna v teplickém planetáriu poskyt...

15 / 01 / 2018

“Severočeští tvůrci ex libris” v univerzitní knihovně

Vědecká knihovna UJEP vystavuje do konce února severočeské tvůrce ex libris. Jedná se dosud o nejucelenější přehlídku regionálního ex libris u nás. „Rozsáhlá grafická tvorba umělců severních Čech se vyznačuje mimořádnou pestrostí a různorodostí ovli...