Aktuality – Homepage

03 / 08 / 2023

Nové přírodovědně-technické doktorské programy na UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem úspěšně dokončila dva projekty zaměřené na rozvoj přírodovědně-technických doktorských programů. Cílem projektů STUVIN a INVUST s celkovým rozpočtem cca 157 mil. Kč (z toho 132 mil. Kč investičních p...

31 / 07 / 2023

Trojúhelník názoru: Tři pohledy na problematiku AI

Jsme s nástupem chatbotů na prahu nové doby? Mění nástroje umělé inteligence naši představu o kreativitě? Je žádoucí být ve vztahu k umělé inteligenci zdrženliví? A co se díky jejím nástrojům mohou naučit studenti a studentky? Nejen o těchto otázkách d...

26 / 07 / 2023

Ve věku 96 let zemřel doc. RNDr. František Fiala

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 16. července 2023 zemřel ve věku 96 let dlouholetý člen naší akademické obce doc. RNDr. František Fiala. Pan docent Fiala vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Nejprve působil jako střed...

26 / 07 / 2023

Colloquia Ustensia překročila třicítku

Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP (ÚSGS FF UJEP) pořádá XXXI. ročník legendární letní školy češtiny pro Němce. Jako každý rok na jeho přípravě spolupracuje s Ackermann-Gemeinde. „Když jsme v loňském roce uspořádali jubilejn...

13 / 07 / 2023

Gratulujeme našim absolventům doktorských studií!

V akademickém roce 2022-2023 jsme pokračovali v naplňování jednoho z našich klíčových poslání, kterým je výchova kreativních odborníků, kteří se snaží o vědeckou kariéru v různých oborech. Blahopřejeme 22 našim studentům, kteří úspěšně obhájili své dis...