Aktuality – Homepage

21 / 06 / 2022

Promoce má před sebou 900 absolventů UJEP

Na přelomu června a července získá vysokoškolský titul na 900 čerstvých absolventů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po dvouleté odmlce způsobené pandemií covid-19 se promoční ceremoniály vracejí do zaběhnutých kolejí a slavnostní okamžik přev...

20 / 06 / 2022

Ve vedení Přírodovědecké fakulty zůstává Michal Varady

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolila svého děkana pro období let 2022–2026. Z aktuální volby zůstává na pozici vedení fakulty současný děkan PřF UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. Ze svého prvního funkčního obd...

20 / 06 / 2022

Známe vítěze inovační soutěže

Dne 21. června 2022 bude mít široká veřejnost možnost seznámit se s projekty finalistů mezinárodní soutěže inovačních nápadů pro oblast sociálních služeb. V rámci online akce Transnational Smart Care networking and Co-Creation Event budou účastníci sez...

17 / 06 / 2022

Nové talenty vědy a výzkumu zabodovaly na konferenci UJEP

Konference studentů přírodovědných a technických programů STUDKON patří k tradičním akcím pořádaným na UJEP. Každoročně se zde představují studenti všech ročníků doktorských studií fakulty životního prostředí (FŽP) a přírodovědecké fakulty (PřF) a před...

15 / 06 / 2022

Hackithon je ústeckou univerzitní obdobou hackathonu

HACKITHON katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP se konal ve dnech 3.–4. 6. 2022 na ústecké univerzitě. Vyhrál ho tým Lorem Ipsum. HACKITHON je ve skutečnosti hackathon, což je náročný programátorský maraton, při kterém programátoři ve spol...

08 / 06 / 2022

Filmové léto s UJEP

Přijďte si užít Filmové léto do kampusu. Filmové čtvrtky promítáme celé prázdniny. Od června do srpna 2022 pravidelně promítá ústecká univerzita ve svém kampusu filmy s různorodou tematikou. Konkrétně v místním venkovním amfiteátru. Ten byl v minulém o...

06 / 06 / 2022

Univerzita vyhodnotila návrhy na úpravu svého kampusu

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je dokončen. Postupně sklízí uznání odborné i laické veřejnosti, neusíná však na vavřínech s vědomím, že stále je co zlepšovat. V únoru 2022 tak vedení univerzity vypsalo Soutěže o návrh na úpravu a vyu...