Aktuality – Homepage - Strana 46 z 52 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Aktuality – Homepage

17 / 01 / 2018

Zpíváme pro Tebe – 6. benefiční koncert

V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se dne 1. března 2018 od 18:00 h uskuteční 6. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“.  Pořadatelem koncertu je již tradičně Ústecký dětský sbor UJEP z. s. Hlavními partnery pak jsou Univerzita J. E. Pur...

16 / 01 / 2018

Poděkování za pomoc při výzkumu partnerských vztahů

V roce 2017 proběhla velká dotazníková šetření týkající se vztahů mezi partnery. Těch dobrých i těch špatných, toho, jak si představujeme ideální vztahy, i toho, co ve skutečnosti je nebo bylo. Děkuji všem, kteří nám pomohli při výzkumu vyplněním do...

16 / 01 / 2018

Café Nobel: Je všechno jinak, než si myslíme?

Žijeme ve zlaté éře konspiračních teorií, které díky médiím a internetu doslova prodchly celou společností. Čemu máme věřit a čemu už ne? Novinář a předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos Leoš Kyša vám ve čtvrtek 18. ledna v teplickém planetáriu poskyt...

15 / 01 / 2018

“Severočeští tvůrci ex libris” v univerzitní knihovně

Vědecká knihovna UJEP vystavuje do konce února severočeské tvůrce ex libris. Jedná se dosud o nejucelenější přehlídku regionálního ex libris u nás. „Rozsáhlá grafická tvorba umělců severních Čech se vyznačuje mimořádnou pestrostí a různorodostí ovli...

10 / 01 / 2018

Univerzita severu

Ústecká univerzita spustila s novým rokem novou kampaň. Je vytvořena přímo na míru uchazečům o studium. Kampaň poukazuje na úzké sepětí Univerzity J. E. Purkyně s ústeckým regionem. „Navzdory četným vazbám za hranice republiky, nejen ve vědě a výzk...

20 / 12 / 2017

Novoroční přání rektora

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, drazí přátelé, je před námi závěr roku a s ním i čas pro bilancování, co nám tento rok přinesl a co pro nás znamenal. Nebojím se říci, že rok 2017 byl v životě naší univerzity zlomovým...

16 / 12 / 2017

Ceny rektora a stipendia 2017

16. ročník předávání Cen rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v daném kalendářním roce proběhl na ústecké univerzitě dne 14. 12. 2017.  14. prosince předal doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP,...

11 / 12 / 2017

SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci

SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci! Ukázalo to nedávné zásadní diskusní fórum mezi zástupci UJEP, ČVUT, představiteli Ústeckého kraje, Czech Smart City Clusteru a dalšími odborníky.  Koncept SMART CITY na Ústecku ožívá. Fórum SMART CITY – kritická...