Aktuality – Homepage

08 / 03 / 2021

Pracovní povinnost pro studenty FZS UJEP obnovena

OD 8. 3. 2021 JE ZNOVUOBNOVENA PRACOVNÍ POVINNOST PRO STUDENTY FZS UJEP  VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU POKRAČUJE VÝJIMKY ZE ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE NALEZNETE NÍŽE NADÁLE PLATÍ ZÁKAZ UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH, AVŠAK TAKÉ S VÝJI...

02 / 03 / 2021

VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU POKRAČUJE

VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU POKRAČUJE VÝJIMKY ZE ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE naleznete níže OD 16. 12. 2020 JE ZRUŠENA PRACOVNÍ POVINNOST PRO STUDENTY UJEP NADÁLE PLATÍ ZÁKAZ UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH, AVŠAK TAKÉ S VÝJIMKAMI ...

26 / 02 / 2021

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI MÁ UJEP TAKÉ S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali včera, 25. 2. 2021, rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., a ředitel DDM v Ústí nad Labem, PaedDr. Jan Eichler. „S Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem nás už beztak spojovala dlouholetá spolupráce, n...

23 / 02 / 2021

Staňte se vysokoškolákem! (Na zkoušku)

Naše fakulta sociálně ekonomická připravuje každý rok pro středoškoláky akci s názvem Jeden den vysokoškolákem. Letos si lze studium na vysoké škole vyzkoušet virtuálně. FSE UJEP připravila nabídku přednášek, které můžete navštívit, tentokrát během ...

12 / 02 / 2021

Digitální přístup do Národní knihovny prodloužen až do června!

Dobré zprávy je potřeba sdílet: Služba Národní digitální knihovna COVID zůstává i přes původně plánované ukončení i nadále zpřístupněna a to až do konce června 2021. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn p...

11 / 02 / 2021

Zemřel emeritní rektor prof. Vlastimil Novobilský

Naše univerzita obdržela smutnou zprávu o skonu prof. RNDr. Vlastimila Novobilského, CSc., emeritního rektora naší univerzity, který vedl Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v letech 1995–2001. Dovoluji si jménem celé univerzity vyzdvihnout hodno...

09 / 02 / 2021

PřF UJEP má magnetickou rezonanci

Prvenství v rámci regionu severních Čech si připsala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, když byl na katedře chemie Přírodovědecké fakulty UJEP koncem roku 2020 pro vědecké a výukové účely instalován výjimečný přístroj – spektrometr nukleární ma...