Aktuality – Homepage

22 / 02 / 2022

Úspěšné příměstské tábory informatiky na UJEP opět poběží

V loňském roce byly na UJEP realizovány velice oblíbené příměstské tábory se zaměřením na robotiku a programování. Tyto tábory si i v roce 2022 našly cestu k realizaci. Dětem v průběhu letních prázdnin nabídnou zábavnou formu kontakt s fenoménem naší d...

21 / 02 / 2022

Ústecký kraj podpořil mladé vědce na UJEP

Mladí výzkumníci ze tří přírodovědných a technických fakult ústecké univerzity obdrželi v uplynulém roce podporu od Ústeckého kraje na rozvoj svých výzkumných aktivit. Cílem bylo zejména podpořit a stabilizovat v  kraji nadějné mladé vědce řešící výzku...

08 / 02 / 2022

Cesta k udržitelnějšímu zemědělství?

V dnešní době je velmi často diskutována otázka udržitelného zemědělství. Jednou z cest, jak současné zemědělství učinit udržitelným, může být dle molekulární bioložky Mgr. Hany Auer Malinské, Ph.D., i otužování rostlin. Tím, že jsou rostliny otužovány...

04 / 02 / 2022

Den otevřených dveří na UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala 3. 2. 2022 Den otevřených dveří. Každá z osmi fakult univerzity měla připravený samostatný program odpovídající jejímu zaměření. Fakulty prezentovaly nejen nabízené studijní programy, ale také zvaly ...

27 / 01 / 2022

Zase otevřeme dveře. Máme jich mnoho nových, tak buďte zvědaví.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem opět pořádá Den otevřených dveří... živě a ne na distanc. Fakulty UJEP budou mít ve čtvrtek 3. února 2022 dveře dokořán. V budovách i mimo ně ukážeme, co nabízíme i co se dá na ústecké univerzitě zažít, když za...

17 / 01 / 2022

Projekt 11+1: zázemí pro svobodu běloruské akademie

11 plus 1 hledá studenty z UJEP, kteří chtějí dát najevo svůj názor. 11 plus1 je skupina českých studentů snažící se upozornit na problémy těch běloruských, případně jim tady v ČR pomoct vytvořit zázemí, aby mohli svobodně žít a studovat. Název souv...

17 / 01 / 2022

Studenti fakulty zdravotnických studií sklízejí chválu

Studium na Fakultě zdravotnických studií UJEP není pro žádné „padavky“. Kromě zvládnutí množství náročného teoretického učiva čeká na studenty obrovské penzum praxe, kterou vykonávají ve zdravotnických zařízeních našeho kraje. V tomto ohledu je studium...