Aktuality – Homepage

01 / 07 / 2022

Do Klíše! Průvodce ústeckou čtvrtí

Ovčí vrch, Finské domky, Heimatstil nebo Ervin Katona – co všechno mají tyto pojmy společné? Ústeckou Klíši! Jedná se o vybrané pojmy spojené s architekturou a historií ústecké čtvrti Klíše, o kterých si nově můžete přečíst v architektonicko-historické...

30 / 06 / 2022

Vysokoškolákem na zkoušku – na FŽP proběhl první eko-kemp

Že talentované studenty se zájmem o přírodní vědy je třeba podporovat a dál motivovat, si na ústecké univerzitě dobře uvědomujeme. Proto Fakulta životního prostředí UJEP připravila ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem první EKO-KEMP – ...

28 / 06 / 2022

Děti i dospělí mohou využít nabídky letních škol UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každoročně organizuje hned několik turnusů oborově různě zaměřených letních škol, příměstských táborů a kempů. V letošním roce se do jejich přípravy pustilo hned pět fakult UJEP. „Univerzita nemá nikdy zavř...

22 / 06 / 2022

Zemřela prof. Jiřina Jílková

Dne 21. 6. 2022 náhle skonala akademička Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Žena, která spojila svůj profesní život s ústeckou univerzitou v roce 2011, zde v letech 2011–2017 řídila oblast vědy jako prorektork...

21 / 06 / 2022

UJEP má dvě nové profesorky

Přírodovědecká fakulta UJEP slaví. Její dvě pracovnice, Zdeňka Kolská a Anna Macková, byly dne 17. 6. 2022 jmenovány profesorkami ve svých oborech. Jmenovací dekrety převzaly v pražském Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Ga...

21 / 06 / 2022

Promoce má před sebou 900 absolventů UJEP

Na přelomu června a července získá vysokoškolský titul na 900 čerstvých absolventů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po dvouleté odmlce způsobené pandemií covid-19 se promoční ceremoniály vracejí do zaběhnutých kolejí a slavnostní okamžik přev...