Aktuality – Homepage

21 / 03 / 2024

Katedra matematiky PřF UJEP pokřtila didaktickou publikaci

V předvečer mezinárodního dne matematiky, 13. března 2024, slavnostně pokřtil kolektiv autorů z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP monografii „Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky – Diagnostika příčin neúspěchu a návrhy opatření k ...

18 / 03 / 2024

PřF UJEP a ČHMÚ zvou na výstavu ke Světovému dni vody

U příležitosti Světového dne vody bude 22. března ve 14:00 h ve vestibulu Centra přírodovědných a technických oborů v univerzitním kampusu slavnostně zahájena výstava „150 let od povodně na Blšance 1872“. Výstavu pořádá Přírodovědecká fakulta UJEP a Če...

06 / 03 / 2024

Neděláme z toho vědu

Fakulta životního prostředí UJEP si ve spolupráci s ostatními součástmi UJEP a dalšími partnery připravila řadu osvětových akcí o klimatické změně a souvisejících tématech. Pomáhá jí v tom nový projekt, který podpoří debaty a workshopy, komentované pro...

01 / 03 / 2024

Březen ve Vědecké knihovně UJEP

Čtení je nedílnou součástí našich životů, rozvíjí fantazii, empatii a vzdělává nás. Je pro nás důležité, a proto si již od roku 1955 každoročně na čtení posvítí také březen Měsícem knihy. A Vědecká knihovna UJEP si i letos na tento měsíc připravila řad...

28 / 02 / 2024

Studentská vědecká konference UJEP

Dovolujeme si Vás pozvat na Studentskou vědeckou konferenci, která se koná dne 13. 3. 2024 od 15:30 h v Červené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP. Pod ryze akademickým názvem konference se skrývá efektní prezentace projektů...

26 / 02 / 2024

Ředitel vědeckotechnického parku na UJEP zastupuje Ústecký kraj

Ing. Michal Lattner, Ph.D., ředitel Vědeckotechnického parku při Fakultě strojního inženýrství UJEP, se stal členem výboru Společnosti vědeckotechnických parků. Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSI ...