Aktuality – Homepage

15 / 01 / 2018

“Severočeští tvůrci ex libris” v univerzitní knihovně

Vědecká knihovna UJEP vystavuje do konce února severočeské tvůrce ex libris. Jedná se dosud o nejucelenější přehlídku regionálního ex libris u nás. „Rozsáhlá grafická tvorba umělců severních Čech se vyznačuje mimořádnou pestrostí a různorodostí ovli...

10 / 01 / 2018

Univerzita severu

Ústecká univerzita spustila s novým rokem novou kampaň. Je vytvořena přímo na míru uchazečům o studium. Kampaň poukazuje na úzké sepětí Univerzity J. E. Purkyně s ústeckým regionem. „Navzdory četným vazbám za hranice republiky, nejen ve vědě a výzk...

20 / 12 / 2017

Novoroční přání rektora

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, drazí přátelé, je před námi závěr roku a s ním i čas pro bilancování, co nám tento rok přinesl a co pro nás znamenal. Nebojím se říci, že rok 2017 byl v životě naší univerzity zlomovým...

16 / 12 / 2017

Ceny rektora a stipendia 2017

16. ročník předávání Cen rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v daném kalendářním roce proběhl na ústecké univerzitě dne 14. 12. 2017.  14. prosince předal doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP,...

11 / 12 / 2017

SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci

SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci! Ukázalo to nedávné zásadní diskusní fórum mezi zástupci UJEP, ČVUT, představiteli Ústeckého kraje, Czech Smart City Clusteru a dalšími odborníky.  Koncept SMART CITY na Ústecku ožívá. Fórum SMART CITY – kritická...

11 / 12 / 2017

Ježíšek v kampusu

Pedagogická fakulta UJEP oslaví vánoční svátky nejen se zaměstnanci své univerzity a veřejností, ale také s mateřskými, základními a uměleckými školami z Ústeckého kraje. Oslava se bude konat v  univerzitním kampusu dne 13. prosince 2017 v odpolední...

06 / 12 / 2017

Dětský psycholog Václav Mertin bude na PF UJEP

PhDr. Václav Mertin, oblíbený dětský psycholog, vystoupí se svou přednáškou na Pedagogické fakultě UJEP. Bude se věnovat tématům, jako jsou pedagogická diagnostika, domácí vzdělávání, nebo výchově bez trestů.  Přednáška se uskuteční dne 12. 12. 2017...