Aktuality – Homepage

20 / 04 / 2022

Ukrajina ještě nezemřela

Výstava Ukrajina ještě nezemřela! představuje díla ukrajinských umělců reagujících na současnou situaci ruské agrese na ukrajinském území. Ve výstavě představuje Galerie Rampa díla ukrajinských malířů Albiny Yalozy, Antona Logova, Oleksii Revika a Vlad...

11 / 04 / 2022

Prodej budovy Na Okraji č. p. 1001

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oznamuje záměr prodat zbytný nemovitý majetek - objekt Na Okraji č. p. 1001. Předmět prodeje Budova Na Okraji - pozemek parc. 1669/8 o výměře 313 m2 , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož sou...

04 / 04 / 2022

Univerzitní knihovna nabídne v dubnu nejen Francouzské dny

Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá při příležitosti francouzského předsednictví Rady Evropské unie Francouzské dny na UJEP. Záštitu nad nimi převzal velvyslanec Francie v ČR pan Alexis Dutertre. Měsíc duben jeve Vědeck...

29 / 03 / 2022

Na FSI se rozdávaly medaile

Dne 23. března 2022 byla při příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty strojního inženýrství UJEP slavnostně otevřena nová budova v Kampusu UJEP. Zároveň v tento den předával děkan FSI ocenění k 15. výročí založení FSI UJEP. Vědecká ra...

22 / 03 / 2022

UJEP pořádá charitativní koncert “Ukrajino, jsme s tebou”

Koncert uspořádaný ve světle událostí, které otřásly celým světem – válkou na Ukrajině, chce podpořit všechny oběti válečného konfliktu na Ukrajině, ať za našimi hranicemi, či přímo u nás v republice. Ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 18:00 h může veřej...