Aktuality – Homepage

22 / 12 / 2021

Donátoři UJEP rozdávají svá stipendia

Dlouholetí příznivci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem opět ohodnotili studenty, kteří zde při studiu realizují nadstandardní aktivity nebo dosahují výjimečných studijních výsledků. Jedenáct významných univerzitních donátorů, osobností veřej...

16 / 12 / 2021

Účastníme se transformace Ústeckého kraje

Téma, které rezonuje ústeckým regionem – jeho transformace. Nezrodilo se z nuly, naopak navazuje na transformační snahy, které jsou již v tomto kraji viditelné a je možné se z nich učit i na nich stavět. Jedním z hybatelů transformace ústeckého reg...

15 / 12 / 2021

20. ročník Cen rektora

Ceny rektora 2021. Každoroční ocenění těch nejlepších. Jedna z nejprestižnějších akcí UJEP slaví letos své 20. výročí. Od roku 2001 rektoři ústecké univerzity Cenami rektora vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů UJEP. Cen...

14 / 12 / 2021

Kosterní preparát slonice Kaly přesídlil na ústeckou univerzitu

Impozantní kostra někdejšího symbolu ZOO Ústí nad Labem, slonice Kaly, byla převezena z Muzea města Ústí nad Labem na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zde najde dlouhodobé umístění, aby co nejlépe posloužila prezentačním i badatelským účelům....

09 / 12 / 2021

Využijte tzv. “milostivého léta”

Dosud nebyla nikdy v historii České republiky žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit svých dluhů. Vzhledem k tomu, že může být tato pozitivní zpráva prospěšná i některým dlužníkům UJEP, zveřejňujeme ji také na našich www stránkách. Podstata „mi...

07 / 12 / 2021

Hold památce prvnímu rektoru UJEP Janu Kopkovi

Ve věku 80 let skonal dne 5. 12. 2021 prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., první rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Smutná zpráva zastihla ústeckou univerzitu na konci roku, kdy hrdě slaví své třicáté výročí založení. Zemřel člověk, který se prá...

27 / 11 / 2021

Univerzitní stromek letos obdaruje domov pro seniory

Tradiční rozsvícení Vánočního stromu UJEP letos nebylo z důvodu zhoršující se epidemické situace realizováno. Přesto má univerzitní stromeček i v tomto roce svoji hodnotu symbolickou a je výzvou i motivací pomáhat druhým. Vánoční strom UJEP se rozsv...