Aktuality – Homepage

16 / 07 / 2019

CPTÓčko finišuje do poslední třetiny

Historicky největší stavba naší univerzity roste jako z vody! Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP, tzv. CPTÓčko v srdci kampusu, má za sebou více než rok od položení základního kamene, a je to na něm rozhodně vidět. „V současné době je v...

09 / 07 / 2019

Univerzita bojuje o 2 miliardy pro Ústecko

Projekt MATECH - šance na změnu pro Ústecký kraj Univerzita Jana Evangelisty Purkyně drží v rukou klíč k odemčení obrovského potenciálu pro rozvoj celého našeho regionu. Kampus, ve kterém se v posledních letech podařilo zrealizovat největší investiční...

01 / 07 / 2019

Prof. Jiří Cihlář získal Cenu hejtmana

Ukradené překvapení? Červnové Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Cen hejtmana ÚK za rok 2018. V kategorii věda a výzkum byl vybrán prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP. Cenu mu hejtman našeho k...

01 / 07 / 2019

Děkanáty na 3 fakultách UJEP potvrzeny i pro další období.

Celkem tři z osmi fakult UJEP si před koncem akademického roku potvrdily děkanáty na další funkční období. Ve vedení všech 3 fakult budou pokračovat lidé, kteří fakulty vedli dosud. UJEP v posledních letech sklízí plody dlouhého období stability a sous...

29 / 06 / 2019

Promoce a léto

Nejspolehlivější pranostika. Nic není, co bývalo. Také jste si toho všimli? Ani ty pranostiky už neplatí. Na Medarda kroupy, liják a potom, abychom, opoceni vedrem, 40 dní používali piják. Na nic se nedá spolehnout. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně...

25 / 06 / 2019

Planeta UJEP?

Jak pojmenovat planetu. Magazín Universitas přináší zprávu o tom, jak bude Česko poprvé v historii hledat jméno pro planetu. Mezinárodní astronomická unie totiž slaví 100 let své existence a rozhodla se, že všechny státy světa obdaruje možností otis...

17 / 06 / 2019

Město odkoupí Hoření

Zastupitelstvo dnes učinilo moudré rozhodnutí. Rektor UJEP Martin Balej se dnes z jednání zastupitelstva vrátil s dobrou zprávou: město od univerzity odkoupí bývalou rektorátní budovu v Hoření. Peníze z prodeje budovy univerzita obratem investuje do p...

14 / 06 / 2019

Mezinárodní letní škola městských ekosystémů

Do Ústí nad Labem se kvůli hodnocení funkčnosti zeleně a vodních prvků v rámci našeho městského ekosystému sjedou odborníci a studenti z 10 zemí světa. Výstupy z workshopu v podobě návrhů na vylepšení urbanistických řešení v konkrétních lokalitách budo...