Aktuality – Homepage

03 / 05 / 2021

Využívají české domácnosti dešťovku?

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s agenturou STEM a ČVUT prováděla v letech 2017 a 2020 šetření, která zjišťovala, jak se v čase mění ochota českých domácností zadržovat srážkovou vodu. Zatímco většina domácností žijících v rodin...

30 / 04 / 2021

Prestižní mezinárodní projekt jak „zeleně“ upravovat vodu

Mezinárodní konsorcium výzkumných institucí, vysokých škol a průmyslových podniků ze tří zemí EU (Švédsko, Francie, ČR), zahrnující i Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, získalo finanční podporu projektu zaměřeného na...

23 / 04 / 2021

TESTUJEME STUDENTY

〈for English, please, scroll〉 Mimořádné opatření MZ ČR (MZDR 14600/2021-8) od 10. 5. 2021 nadále do odvolání prodlužuje online výuku na vysokých školách. Nově však umožňuje prezenční účast všech studentů  na praktické, laboratorní, experimentální a um...

16 / 04 / 2021

NATO – Obnovu vojenských lokalit zajistí “zázračná” rostlina

Projekt programu NATO „Science for Peace and Security“ stál u zrodu dnes už stabilního vědeckého týmu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který se zabývá možností využití tzv. marginálních lokalit pro pěstování energetických rostlin. Ty kromě...

15 / 04 / 2021

Venkov chce být také SMART

Proč by měla být chytrá jenom města a venkov „ostrouhat“? Odborníci z několika fakult Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si na téma chytrého venkova posvítili.  Na rozdíl od měst prochází venkov odlišným vývojem a pouhé okopírování použití „s...

15 / 04 / 2021

Jak se píše o průmyslovém kraji aneb Ústecko v médiích

Pohled na Ústecký kraj a jeho celkovou image lidé napříč Českem hodnotí různě. Svůj názor často staví na dojmech vycházejících z mediálních zpráv informujících o stavu životního prostředí, strukturálních problémech, korupčních kauzách či vedlejších vli...

12 / 04 / 2021

VELMI POMALU ROZVOLŇUJEME

Mimořádné opatření MZ ČR (příloha č. 1 Usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 375) od 19. 4. 2021 prodlužuje (do odvolání)  zákaz osobní přítomnosti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách při studiu či vzdělávání na v...

31 / 03 / 2021

Podpisu smlouvy předcházela osmiveslice

Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali dne 29. 3. 2021 rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., a předseda spolku Labe Aréna, z. s., Ing. Michal Kurfirst. Obsahem smlouvy mezi Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Labe Aréna, z. s., člen...