Aktuality – Homepage - Strana 39 z 54 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Aktuality – Homepage

28 / 05 / 2018

UJEP kampus má kapli

A je to boží! Od začátku května máme v kampusu místo, kde se můžeme ponořit do vnitřního klidu, duchovní četby či modlitby. V nově vysvěcené kapli se pořádají zajímavé přednášky, setkání s duchovními z různých církví a je tu také knihovna s tematickou...

25 / 05 / 2018

Prof. Jan Kopka dnes převzal jmenování emeritním profesorem UJEP

Na dnešním zasedání Vědecké rady UJEP předal rektor, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., jmenování emeritním profesorem prof. Janu Kopkovi. Toto čestné označení „emeritní profesor“ bylo prof. Kopkovi uděleno na návrh Přírodovědecké fakulty UJEP. Prof. R...

25 / 05 / 2018

Mladí inženýři na návštěvě FSI

8388! Tolik má UJEP aktuálně studentů. Číslo je to pěkné. A aby bylo ještě hezčí, zveme k nám studenty středních i základních škol. Tento týden u nás byli středoškoláci z Děčína a osmáci z ústecké ZŠ Palachova. Zajímají se o technické obory, proto při...

25 / 05 / 2018

Náměstek Velčovský jednal na UJEP o projektech

Dne 25. 5. 2018 navštívil UJEP náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. Jeho přítomnost na univerzitě poukazuje na skutečnost, že ústecká univerzita v současné době prožívá silné projektové období.  Náměs...

22 / 05 / 2018

Diplomky 18!

Startujeme 30. května v Domě umění. Přijďte! Tedy, pokud chcete vidět živé pavouky, obetkávající porcelán, knihy z recyklovaných materiálů nebo funkční kajak z papíru. Magisterské a bakalářské práce se letos zabývají reklamou ve veřejném prostoru, spol...

21 / 05 / 2018

Universitas

UJEP je v roce 2018 partnerem Centralizovaného rozvojového projektu „Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství“.  Účelem tohoto projektu je tvorba a propagace portálového časopisu Unive...

15 / 05 / 2018

Mobilní sklářská pec na Dnech vědy a umění

V rámci Dnů vědy a umění pořádaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, představí fakulta umění a designu jeden ze svých ateliérů... 16. 5. 2018 na Kostelním náměstí u OC Forum. Studenti ateliéru Sklo pod novým vedením MgA. Marce...

15 / 05 / 2018

Zkamenělé České středohoří

V minulých desetiletích bylo v Českém středohoří cíleně zkoumáno přes padesát lokalit, kde se nacházejí zkamenělé pozůstatky třetihorních rostlin a živočichů. Jak ve čtvrtek 17. května návštěvníkům teplického Planetária prozradí (a na mnoha fotografiíc...