Aktuality – Homepage - Strana 34 z 41 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Aktuality – Homepage

02 / 02 / 2018

UJEP připravila nejlepší energeticky úsporný projekt roku 2017

Titul nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC (energy performance contracting; energetické služby se zárukou) za rok 2017 si ze 7. ročníku soutěže pořádané Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES) odnesla Univerzita Jana Evang...

02 / 02 / 2018

Výstava Terra Sacra Incognita bude putovat Českým středohořím

Výstava TERRA SACRA INCOGNITA (Země svatá neznámá), připravená v rámci studentského projektu na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP), bude během roku putovat po Ústeckém kraji. Osm výstavních panelů p...

02 / 02 / 2018

Dětské Café Nobel: Římané v Čechách a na Moravě

Víte, že i naší krajinou pochodovaly římské jednotky a že se k nám dostávalo dokonce i římské zboží nebo peníze? Přijďte do ústecké kavárny Fokus kafe a dozvíte se víc! Hostem dalšího setkání z cyklu Café Nobel Bez kofeinu, určeného dětem a mládeži, bu...

25 / 01 / 2018

Termokamera v nevedlejší roli divadelní hry

Možnosti propojování jednotlivých fakult ústecké univerzity jsou takřka bez hranice. Jedinečná spolupráce v nedávné době vznikla mezi fakultou strojního inženýrství (FSI) a pedagogickou fakultou (PF). Termokamera z FSI napomáhá k realizaci umělecké per...

23 / 01 / 2018

Již 10 klinik má univerzita v Masarykově nemocnici

Dne 22. 1. 2018 byla oficiálně ustanovena již desátá klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Byla to klinika radiologická. Vynikající spolupráce fakulty zdravotnických stud...

23 / 01 / 2018

Den otevřených dveří v novém kabátě

Dne 25. 1. 2018 pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Den otevřených dveří. Uchazečům o studium budou na fakultách poskytnuty veškeré informace týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019. Každá fakulta UJEP organizuje Den...

17 / 01 / 2018

Zpíváme pro Tebe – 6. benefiční koncert

V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se dne 1. března 2018 od 18:00 h uskuteční 6. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“.  Pořadatelem koncertu je již tradičně Ústecký dětský sbor UJEP z. s. Hlavními partnery pak jsou Univerzita J. E. Pur...