Aktuality – Homepage

03 / 12 / 2017

Zemřela emeritní rektorka UJEP prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Rektor, doc. Martin Balej, vyjadřuje hluboké politování nad skonem bývalé rektorky naší univerzity prof. Ing. Ivy Ritschelové, CSc. Martin Balej: „Iva Ritschelová byla po dobu svého působení na ústecké univerzitě hnacím motorem všech významných změn...

30 / 11 / 2017

Loutková hra Plaváček má premiéru

Dne 8. 12. 2017 se uskuteční v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem hned tři představení nové loutkové inscenace O Plaváčkovi aneb tři zlaté vlasy děda Vševěda.  Námětem loutkové hry se stal známý Erbenův text, který studenti FUD UJEP pod vedením p...

27 / 11 / 2017

Kampus bude výstavištěm bezpečnostní techniky

Dne 28. 11. 2017 se kampus ústecké univerzity promění ve výstaviště. Akce s názvem Bezpečnostní fórum Ústeckého kraje, která se koná v rámci Road Show 2017 – My a naše bezpečnost, přiváží do Kampusu UJEP množství záchranné techniky rozličného druhu a z...

27 / 11 / 2017

Hudební adventní kalendář

V čase adventu se v rámci projektu „Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech“ opět otevře několik okének kalendáře trochu jiným způsobem. Řeč je o společných hudebních vystoupeních českých a německých...

23 / 11 / 2017

Primátorka letos ocení nejen nejlepšího studenta UJEP

Statutární město Ústí nad Labem je dlouhodobým partnerem ústecké univerzity. Spolupráce probíhá na mnoha úrovních, jejichž formy se koncem roku 2017 rozrostou o další podobu. Město finančně podpoří aktivity UJEP zaměřené  do celoživotního vzdělávání ús...

01 / 11 / 2017

Logická olympiáda opět probíhá na UJEP

Dne 3. 11. 2017 proběhne na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem krajské kolo Logické olympiády, kterou organizuje Mensa ČR. Do Logické olympiády se mohou přihlásit všechny děti ve věku od 6 do 20 let. Soutěž má tři kola, to nominační soutěžící...

31 / 10 / 2017

FUD UJEP opět zazářila na soutěžních přehlídkách designu

Na konci října proběhly dvě soutěže designu, kterých se účastnili pedagogové i studenti Fakulty umění a designu UJEP. Z obou soutěží přivezli ceny a skvěle prezentovali nejen svou tvorbu, ale také ústeckou uměleckou fakultu. MASTER OF CRYSTAL 2017 j...