Aktuality – Homepage

01 / 11 / 2023

Univerzita a House of Lobkowicz podepsaly memorandum o spolupráci

Dne 31. 10. 2023 se na hradě Střekov uskutečnil slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi House of Lobkowicz a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Budoucí spolupráce předpokládá celou řadu badatelských, edukativních a výzkumný...

27 / 10 / 2023

Jak učit matematiku? 123 učitelů rozvíjelo své dovednosti s UJEP

Učí se matematika všude stejně, protože matematika je jen jedna? I na tuto otázku se pokusila odpovědět tradiční konference, která proběhla v uplynulých dnech na UJEP. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spolu se Společností učitelů matematiky...

17 / 10 / 2023

Doporučení pro využívání AI nástrojů (nejen) na PřF UJEP

Přírodovědecká fakulta UJEP se spolu se zástupci dalších českých univerzit, středních škol a spolku prg.ai podílí na přípravě obecných doporučení pro práci s AI nástroji ve vzdělávacích institucích. Na doporučeních se UJEP podílela prostřednictvím Dr. ...

04 / 10 / 2023

Jaromír Cais převzal jmenování

Nový děkan Fakulty strojního inženýrství UJEP obdržel jmenovací dekret, který ho opravňuje stát pro období od 6. 10. 2023 do 5. 10. 2027 v čele této fakulty. Rektor doc. Jaroslav Koutský novému děkanovi FSI UJEP doc. Ing. Jaromíru Caisovi, Ph.D., jm...

24 / 09 / 2023

Letošní Noc vědců je opředena tajemstvím

„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy,“ řekl Albert Einstein, zatímco od stolu změnil svět. Nadšený citát Alberta Einsteina provází přípravu letošní celorepublikové akce Noc v...

22 / 09 / 2023

Jaromír Cais novým děkanem FSI UJEP

Do čela Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem usedne 6. října 2023 doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. Vedení FSI UJEP tak po osmi letech převezme od dosavadního děkana prof. Ing. Štefana Michny, PhD. Univerzit...

22 / 09 / 2023

Cena Jaroslava Herdena předána Petru Jandovi

Společnost pro hudební výchovu České republiky (SHV ČR), která úzce spolupracuje s katedrou hudební výchovy PF UJEP, uděluje každoročně Cenu Jaroslava Herdena. Ocenění je udělováno od roku 2010 pod záštitou MŠMT ČR pedagogům a osobnostem umělecké sféry...

21 / 09 / 2023

Otevření sociální kliniky proběhne za přítomnosti první dámy

Paní Eva Pavlová je jednou z důležitých osobností podporujících Sociální kliniku UJEP při jejím otevření dne 10. 10. 2023. Nové výzkumné centrum bude v Ústeckém kraji přinášet konkrétní podporu a řešení pro ohrožené děti a jejich rodiny. Sociální k...