Aktuality – Homepage

24 / 11 / 2022

Univerzitní stromek letos obdaruje maminky s dětmi

Tradiční rozsvícení Vánočního stromu UJEP přichází vždy s první adventní nedělí. Letos bude univerzitní stromeček pomáhat matkám s dětmi v azylových domech. Vánoční strom UJEP v univerzitním městečku, přímo na náměstíčku u rektorátu, se letos rozsvítí ...

23 / 11 / 2022

V čele umělecké fakulty bude v roce 2023 nová tvář

Na Fakultě umění a designu UJEP proběhla dne 16. 11. 2022 volba kandidáta na děkana. Její výsledek rozhodl o změně ve vedení této fakulty od 20. února 2023. Na Fakultě umění a designu UJEP (FUD) byla změna ve vedení očekávaná, neboť současný děkan doc...

15 / 11 / 2022

Parkování v Kampusu UJEP

STUDENTI ZEJMÉNA KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA OCENÍ OTEVŘENÍ KAMPUSU PRO PARKOVÁNÍ JIŽ OD PÁTEČNÍHO RÁNA V současné době je vjezd do areálu Kampusu UJEP povolen: zaměstnancům UJEP, studentům doktorských studijních programů UJEP v zaměstnaneckém po...

04 / 11 / 2022

Volíme rektora – shromáždění Akademické obce UJEP

23. listopadu 2022 od 15:00 h Dne 23. 11. 2022 se v Červené aule MFC UJEP akademické obci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem představí kandidát na rektora UJEP pro období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027. Volební komise obdržela návrh na jedn...

02 / 11 / 2022

Michal Varady obdržel jmenování děkanem PřF UJEP na další 4 roky

Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., převzal z rukou rektora doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., jmenování děkanem  Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Staronový děkan navazuje na předchozí čtyřleté vedení ústecké přírodovědecké...