Aktuality – Homepage

03 / 09 / 2021

Fakulta životního prostředí pořádá Arktický festival

Již III. ročník Arktického festivalu – Dnů arktické a české kultury a vědy, pořádaný Institutem Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy na FŽP UJEP, vyvrcholí v příštím týdnu řadou akcí v Praze a v Ústí nad Labem. Ve dnech 7.–9. 9. 2021 pro...

03 / 09 / 2021

Výzkumníci z UJEP obsadí Přestanov

Série přednášek akademických pracovníků Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v obci Přestanov je připravena na podzimní až adventní čtvrtkové večery. Vědci z UJEP zde představí výzkum na univerzitě a témata související se společností 21. století. ...

03 / 09 / 2021

Průmyslové dědictví Ústeckého kraje očima institucí

Je sousloví „průmyslové dědictví“ absurdní a máme vůbec představu, co to znamená? V Ústeckém kraji hraje průmysl více než století důležitou roli. Jak jeho odkaz vnímají instituce, které zde sídlí? Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem představuj...

26 / 08 / 2021

Badatelé objevili severně od Říma velkou antickou vilu

Antická římská vila, velmi předběžně datovaná do období mezi 2. stoletím před Kristem až 2. stoletím po Kristu, je výsledkem letošní výzkumné archeologické sezóny na lokalitě Bufalareccia nedaleko měst Allumiere a Tolfa severně od Říma. Čeští, němeč...

20 / 08 / 2021

Nultý ročník nanokonference od ICUK a UJEP

V Centru přírodovědných a technických oborů se chystá další akce. Tentokrát pilotní ročník ústecké nanokonference. Pojďme si společně ukázat, co všechno se v našem kraji v oblasti nanotechnologií děje. Jaké tu máme firmy a výzkumné týmy? Co mají za seb...

13 / 08 / 2021

Mezinárodní atraktivitu a zviditelnění zaručuje UJEP HR Award

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obhájila držitelství ocenění HR Award, které nejenom na vysoké mezinárodní úrovni dokladuje dobrou práci s lidskými zdroji, ale také činí UJEP atraktivní na poli světového výzkumu.  UJEP obdržela ocenění HR...

05 / 08 / 2021

Big data ve výzkumu projektu Mobesa

Projekt MOBESA reaguje na problémy spojené s nadměrnou dopravní zátěží velkoplošných chráněných území a řeší, jak zahrnout plánování rozvoje udržitelné mobility do strategických dokumentů těchto území a jejich rozhodovací praxe. Výsledkem projektu bude...

03 / 08 / 2021

Univerzita o letních prázdninách, letní školy a Covid

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každoročně organizuje hned několik turnusů oborově různě zaměřených letních škol, případně příměstských táborů. Ačkoliv koronavirová pandemie zasáhla do všech složek univerzitního života, rozhodně se nezastavil...