Aktuality – Homepage - Strana 2 z 52 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Aktuality – Homepage

02 / 06 / 2021

Příkaz rektora k testování zaměstnanců

PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2 Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ze dne 22. 5.2021 č.j. 21735/2021-1/MIN/KAN se mění Mimořádné opatření ve kterém se zavádí pro veřejné vysoké školy povin...

02 / 06 / 2021

Vracíme se do normálu. Prezenční výuka a zkoušení povoleny všem

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471) umožňuje od 24. května 2021 prezenční výuku a zkoušení všech studentů vysokých škol. Podmínkou účasti na výuce a zkoušení je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest vh...

31 / 05 / 2021

Studia šitá na míru Ústeckému kraji. UJEP pro region

Role Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v Ústeckém kraji je rok od roku hmatatelnější. Odráží se nejen v rozvojových a vědeckých projektech, které společně s místními státními a samosprávnými organy, i institucemi, řeší, ale také ve studijních p...

28 / 05 / 2021

Testování již nemusí podstupovat každý student UJEP

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471) umožňuje od 24. května 2021 prezenční výuku a zkoušení všech studentů vysokých škol. Podmínkou prezenční účasti studentů na výuce či zkoušení je, kromě povinnosti zakry...

17 / 05 / 2021

Velký akreditační úspěch politologie!

Ústecká filozofická fakulta se dočkala dalšího akreditačního úspěchu! Katedra politologie získala akreditaci navazujícího magisterského programu Politologie. Rada Národního akreditačního úřadu rozhodla, že katedra politologie, resp. Filozofická faku...

06 / 05 / 2021

Muzeum a FF spolupracují na projektu TA ČR

Vědeckou kvalitu Muzea města Ústí nad Labem potvrdila Technologická agentura ČR, když vyhodnotila jeho výzkumný projekt zaměřený na problematiku starých lomů, dobývek a důlních děl v příhraniční pískovcové oblasti k finanční podpoře. Spojí v něm svoje ...