Aktuality – Homepage - Strana 30 z 51 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Aktuality – Homepage

05 / 09 / 2018

Co zachrání učitelskou profesi?

Peníze a radikální změna paradigmatu! Hodně se teď o tom hovoří, i když možná zase jen v té jedné sociální bublině, která se školstvím bezprostředně zabývá. Na DVTV na vás vyběhne rozhovor s Pavlem Kysilkou o tom, že náš vzdělávací systém je dobrý,...

31 / 08 / 2018

Kulturní geograf z UJEP o Papuáncích

Z Ústí nad Labem do Yawanu pod Yabem! V rámci jednoho výzkumného projektu se PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., odborný asistent na katedře geografie PřF UJEP, snaží spojovat různé obory. Ač je sám zejména geografem, vystudoval také kulturologii, vě...

30 / 08 / 2018

Doktorandi UJEP v srpnu: 17 500 Kč

Mladí vědci se na UJEP mají lépe. Díky vstřícnému postoji vedení Ústeckého kraje a desetimilionové dotaci z projektu na podporu mladých doktorandů se nám podařilo zlepšit podmínky pro to, aby začínající vědci zůstávali v regionu. Ke konci srpna 2018 j...

28 / 08 / 2018

Borci z UJEP dobyli Miladatlon

Štafeta UJEP OHS se probojovala na nejvyšší bednu 1. ročníku ústeckého Miladatlonu. Náš odvážný štafetový tým z Odboru hospodářské správy UJEP se v sobotu zúčastnil prvního ročníku Miladatlonu. Cyklista Luboš Reis (20km), kanoista Martin Mádlík (2km),...

24 / 08 / 2018

27. kurz češtiny pro Němce je za námi

Proč je Colloquia Ustensia jednou z nejdelších univerzitních tradic? To proto, že vznikla jako poděkování za pomoc se samotným zakládáním univerzity. Když jsme se včera dopoledne stavili ve slovutném VŠ baru pod Hvězdou, kde si účastníci kurzu dáva...

23 / 08 / 2018

FSE UJEP nejen o prevenci povodní

Paradoxně aktuální téma Po suchém a horkém létě, jaké máme právě za sebou, je myšlenka na povodně téměř lákavá. Při vzpomínce na rok 2013 či dokonce 2002, nás však z podobného výroku okamžitě rozbolí "huba". Co dělat, aby se podobná katastrofa neopako...

23 / 08 / 2018

Germanisté UJEP překračují hranice

A protože žijeme ve svobodné zemi, nikdo jim v tom nebrání... Což je moc fajn, hlavně když si vzpomeneme, co se tu dělo před 50 lety. Studenti katedry germanistiky FF UJEP se v rámci tříletého projektu pustili do překládání dramatických děl současných...

13 / 08 / 2018

Café Nobel s Malinovským o Grónsku

Přijďte ve čtvrtek 16. 9. v 18:00 do teplického Planetária! Hudebník, překladatel a vysokoškolský učitel Vít Malinovský přijede z Prahy a řekne vám všechno, co ví, o největším ostrově světa. Bude spousta fotografií a řeči se povedou jak o geologii a g...