Aktuality – Homepage

20 / 12 / 2017

Novoroční přání rektora

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, drazí přátelé, je před námi závěr roku a s ním i čas pro bilancování, co nám tento rok přinesl a co pro nás znamenal. Nebojím se říci, že rok 2017 byl v životě naší univerzity zlomovým...

16 / 12 / 2017

Ceny rektora a stipendia 2017

16. ročník předávání Cen rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v daném kalendářním roce proběhl na ústecké univerzitě dne 14. 12. 2017.  14. prosince předal doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP,...

11 / 12 / 2017

SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci

SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci! Ukázalo to nedávné zásadní diskusní fórum mezi zástupci UJEP, ČVUT, představiteli Ústeckého kraje, Czech Smart City Clusteru a dalšími odborníky.  Koncept SMART CITY na Ústecku ožívá. Fórum SMART CITY – kritická...

11 / 12 / 2017

Ježíšek v kampusu

Pedagogická fakulta UJEP oslaví vánoční svátky nejen se zaměstnanci své univerzity a veřejností, ale také s mateřskými, základními a uměleckými školami z Ústeckého kraje. Oslava se bude konat v  univerzitním kampusu dne 13. prosince 2017 v odpolední...

06 / 12 / 2017

Dětský psycholog Václav Mertin bude na PF UJEP

PhDr. Václav Mertin, oblíbený dětský psycholog, vystoupí se svou přednáškou na Pedagogické fakultě UJEP. Bude se věnovat tématům, jako jsou pedagogická diagnostika, domácí vzdělávání, nebo výchově bez trestů.  Přednáška se uskuteční dne 12. 12. 2017...

03 / 12 / 2017

Zemřela emeritní rektorka UJEP prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Rektor, doc. Martin Balej, vyjadřuje hluboké politování nad skonem bývalé rektorky naší univerzity prof. Ing. Ivy Ritschelové, CSc. Martin Balej: „Iva Ritschelová byla po dobu svého působení na ústecké univerzitě hnacím motorem všech významných změn...

30 / 11 / 2017

Loutková hra Plaváček má premiéru

Dne 8. 12. 2017 se uskuteční v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem hned tři představení nové loutkové inscenace O Plaváčkovi aneb tři zlaté vlasy děda Vševěda.  Námětem loutkové hry se stal známý Erbenův text, který studenti FUD UJEP pod vedením p...